Strular ditt laptopbatteri? Få datahjälp i Malmö!

Strular ditt laptopbatteri? Få datahjälp i Malmö!

Många datoranvändare har numera en laptop och ett av de vanligaste problemen med dessa är att laptopen inte verkar fungera lika bra som tidigare när den drivs av batteriet. Laptopbatterier har en begränsad livslängd, vilket innebär att de bara kan laddas upp ett visst antal gånger innan de börjar bli allt mindre effektiva (vanligtvis cirka 500 gånger). Det finns dock vissa åtgärder du kan vidta för att förlänga batteriets livslängd. Här delar vi därför med oss av några av dessa. Om du upplever andra problem med din bärbara dator rekommenderar vi att du anlitar datahjälp i Malmö.

Förvara din laptop i rumstemperatur

Om batteriet i din bärbara dator blir för varmt eller för kallt kan det ha en negativ inverkan på batteriet. När datorn är påslagen bör du undvika att lämna den på en plats där den riskerar att täckas över, såsom på en säng under kuddar och täcken. Detta kan nämligen göra att datorns ventilationshål täcks över och att luftflödet ut från datorn förhindras. Du bör även kontrollera ventilationshålen med jämna mellanrum för att säkerställa att de inte är täckta av damm.

Stäng av funktioner som du inte behöver

Din laptop kan använda batterikraft till funktioner som du egentligen inte behöver, såsom bluetooth eller program som du sällan använder men som startas så fort du sätter på datorn (till exempel Dropbox). Vissa av dessa funktioner kan du se och stänga av i fältet bredvid klockan. En djupare analys kan dock krävas för att stänga av oönskade program, eller för att avinstallera dessa om du inte använder dem. Du bör dock vara noga med att kontrollera så de program du stänger av inte är nödvändiga systemprogram.

Ändra batteriets inställning

Du bör hålla ett öga på batterimätaren. Du kan nämligen övervaka hur mycket batterikraft som återstår och se vilken batteriinställning du för närvarande använder. “Balanserad” är den inställning som de flesta bärbara datorer använder som standard. Genom att justera denna inställning för att spara kraft kan du utöka din laptops batteritid. Om du har problem med din laptops batteri som du inte själv kan lösa, bör du kontakta ett företag som erbjuder datahjälp i Malmö.