Vanliga rekommendationer kring tand, – och munvård från tandläkare

Att borsta sina tänder på morgonen och på kvällen är en självklarhet för dom flesta. Att använda tandtråd och munskölj är däremot inte lika självklart och inte heller att tänka på vad man stoppar i sig – åtminstone inte för tändernas skull. Nedan kan du läsa mer om hur dom vanligaste rekommendationerna från tandläkare ser ut – kanske hittar du något som du behöver förändra i din tandvårdsrutin.

Borsta tänderna morgon och kväll

Tidigt i livet får man lära sig att borsta tänderna varje morgon när man stigit upp och varje kväll innan man går och lägger sig. Både föräldrar och tandläkare berättar att det är viktigt att borsta bort ”tandtrollen” för att inte få hål i sina tänder.

En del borstar dock sina tänder både mer eller mindre än så – vissa bara en gång om dagen och andra tre eller fler gånger. Rekommendationen är två och varken mer eller mindre, och tiden man ska spendera med tandborsten är ca 2 minuter per gång.

Använd tandtråd och munskölj

Ett annat viktigt steg som många tandläkare nästintill tjatar om till sina patienter är att använda tandtråd. Det är nämligen så att en tandborste inte kommer åt mellan tänderna men det är inte ovanligt att matrester letar sig in och fastnar där. Det kan leda både till karies och tandsten, vilka är två av dom vanligaste problemen inom tandhälsa.

Även munskölj kan hjälpa till att rensa bort sådant som satt sig illa och där det är svårt att komma åt.

Undvik småätande och tänk på vad du äter i övrigt

Både sött och surt fräter på tänderna och gör emaljen tunn och skör. Konstant småätande (eller drickande) gör att tänderna sällan får vila. Varje gång man stoppar något i munnen utsätts tänderna för påfrestning, och många tandläkare rekommenderar därför att man ska se över vad man faktiskt stoppar i sig under en dag.

Besök din tandläkare regelbundet

Sist men inte minst är det viktigt att gå på regelbundna kontroller hos sin tandläkare, gärna minst en gång per år. Summa summarum kan man säga alltså säga att följande steg, i inbördes ordning, bör söljas för att bibehålla en god tand, – och munhälsa:

 • Borsta tänderna morgon och kväll
 • Använd tandtråd och munskölj – minst en gång om dagen men gärna två
 • Tänk på vad dina tänder får utstå genom det du äter
 • Gå på kontroll minst en gång om året

Köp hjärtstartare – för ditt eget liv och andras

Köp hjärtstartare – för ditt eget liv och andras

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Därför kan ett köp av en hjärtstartare komma att bli avgörande för livshotande situationer. Ett hjärtstopp innebär att hjärtat inte längre kan pumpa ut blod och den drabbade personen blir medvetslös.

En prioritering för säkerheten

Hjärtstartaren läser av hjärtrytmen och ger en elstöt för att starta om hjärtat vid ett oväntat hjärtstopp. Eftersom endast 600 personer av dem som drabbas överlever, kan ett köp av en hjärtstartare hålla fler människor vid liv. Oavsett användaren har en relevant utbildning eller inte kan vem som helst använda den, varför köpet borde prioriteras av både privatpersoner och företag. Det finns ingen lag eller grundprincip som ställer krav på att utbildning krävs för att hantera maskinen. En utbildning i hjärt- och lungräddning är dock att rekommendera för att kunna ge vård innan hjärtstartaren kan tas i bruk.

Köp av hjärtstartare blir vanligare

Apparaterna finns inte bara på sjukhus utan blir allt vanligare i alla offentliga lokaler. Tack vare köpet av hjärtstartare kan fler liv räddas. Ju fler hjärtstartare desto fler människor slipper mista livet. Hjärtstartarregistret är ett register där företag som hyrt eller köpt hjärtstartare kan anmäla sig och meddela att de har en hjärtstartare som allmänheten kan använda sig av. Genom en sökning i registret går det att finna var närmsta hjärtstartare är lokaliserad.

Viktigt att tänka

Vid köpet av hjärtstartaren är det viktigt att tänka på följande faktorer:

 • Placering – i vissa miljöer som exempelvis kontor, simhall eller i annan miljö kan hjärtstartaren kräva en annan IP-klass.
 • Rekommenderad – Köp en hjärtstartare som följer HLR-rådets riktlinjer.
 • Pris och tillbehör – undersök vilka paketpriser och erbjudanden som finns. Ingår väska, första hjälpenväska, skylt och skyddskåp?
 • Support – erbjuds service av leverantören och ingår installation, registrering i hjärtstartarregistret och batteribyte?
 • Utbildning i HLR – köp av hjärtstartare kan rädda liv, men kunskap i hjärt- och lungräddning kan vara avgörande, varför utbildning i det är viktigt och bör undersökas om det ingår i köpet.
 • Typ av hjärtstartare – var ska maskinen vara placerad? Vilka kommer använda den och har personerna utbildning eller inte? Beroende på vilken tidigare erfarenhet eventuella användare har, kan man välja en typ av hjärtstartare som passar platsen bättre.

Exempel på olika brott och straffen de medför

Att olika brott ger straff är en grundpelare i princip alla samhällen. Vilket straff ett brott ger varierar beroende på en rad olika faktorer, till exempel ålder och tidigare brottslighet. I den här texten kan du läsa mer om olika brott och vilka straff de ger.

Fortkörning

Vilket straff fortkörning ger beror på hur fort man har kört. Men var ligger egentligen gränserna? Som regel ges penningböter som straff till den som överskridit hastighetsgränsen. Men vid riktigt höga hastigheter kan det vara fråga om vårdslöshet i trafik, ett straff som ger dagsböter. I särskilda fall kan en fortkörning bedömas som grov vårdslöshet i trafik. Hur grovt olika brott klassas – speglas i dess straff.

På vägar där 50 km/h i timmen eller lägre råder, ger följande böter:

 • 1-10 km/timmen –  2 000 kronor
 • 11-15 km/timmen: 2 400 kronor
 • 15-20 km/timmen: 2 800 kronor
 • 21-25 km/timmen: 3 200 kronor
 • 26-30 km/timmen: 3 600 kronor
 • 31 km/h och över: 4 000 kronor

På vägar med en hastighetsbegränsning över 50 km/h, gäller följande böter:

 • 1-10 km/timmen: 500 kronor
 • 11-15 km/timmen: 2 000 kronor
 • 15-20 km/timmen: 2 400 kronor
 • 21-25 km/timmen: 2 800 kronor
 • 26-30 km/timmen: 3 200 kronor
 • 31-35  km/timmen: 3 800 kronor
 • 36 km/h och över: 4 000 kronor 

Blir körkortet indraget, är det Transportstyrelsen som beslutar om längden på spärrtiden.

Snatteri (ringa stöld)

Ringa stöld, det som tidigare kallades för snatteri, ger böter fängelse i högst ett halvår. För att det ska räknas som ringa stöld krävs att man har haft uppsåt – den som råkat gå ut med en vara för mycket från självutcheckningen ska således inte dömas, enligt lagen.

Den typ av böter som ges är antingen dagsböter eller penningböter. Penningböter kan som lägst vara 200 kronor och som högst 4 000 kronor. Dagsböter är ett straff som gäller för många olika brott som bedöms som mindre allvarliga. Storleken på dagsböter kan variera mellan 50 och 1 000 kronor på varje bot.

Hur stor den blir beror på den tilltalades ekonomiska situation. Man tittar även närmare på hur brottet gick till och på den tilltalades personliga förhållanden. Enligt en sammanställning av Åklagarmyndigheten är den vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter, när värdet på det som stals var mellan 300 och 500 kronor.

Strafformer för olika brott i Sverige

 • Böter
 • Ungdomsvård
 • Strafföreläggande
 • Ungdomstjänst
 • Villkorlig dom
 • Fängelse
 • Ungdomar i fängelse
 • Fotboja
 • Samhällstjänst

Läs mer om olika brott och straff.

Vad är en kickoff och vad erbjuds i Stockholm?

Vad är en kickoff och vad erbjuds i Stockholm?

Frågor och svar om Kickoff samt utbudet i Stockholm.

Vad är en kickoff?

Enligt Wikipedia är en kickoff en ”inledning på en aktivitet”. Det förknippas ofta med ett företag men kan även genomföras av organisationer och föreningar. En tydlig start på ett projekt, en säsong eller en försäljningsperiod.

Vad är målet?

Ofta finns flera mål med att genomföra en kickoff.

 • Tydlig målbild

Inför ett projekt eller en försäljningssäsong är det viktigt att sätta upp tydliga mål – men även att alla är helt införstådda med målen och hur dessa ska nås. Generellt är detta en av de affärsmässiga punkterna som tas upp på en kickoff.

 • Teamkänsla

En kickoff innefattar vanligtvis en aktivitet med målet att föra samman gruppen. Det kan vara allt från en höghöjdsbana till att gå på restaurang tillsammans. Vilken aktivitet som väljs beror främst på om teammedlemmarna känner varandra sedan tidigare, gruppdynamiken och medlemmarnas möjligheter att utföra vissa aktiviteter. Det absolut viktigaste är att inte någon ställs utanför. Väljs bergsklättring kanske vissa inte vågar eller har de fysiska möjligheterna.

Vad erbjuds inom kickoff i Stockholm?

I stort sett vad som helst kan bokas för en kickoff i Stockholm. Stillsamt eller fartfyllt? Teambuildning eller enskilda aktiviteter? Promenad eller stillasittande? Det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. En fördel är att anlita ett bokningsföretag i Stockholm som därmed kan skapa en komplett lösning helt utifrån kundens önskemål.

 • Aktivitet – Bokningsföretaget tar fram ett par aktiviteter i Stockholm som passar kundens profil gällande önskemål. Dessa företag har samarbete med en rad olika upplevelseföretag vilket gör att utbudet är stort.
 • Boende – Hotell, vandrarhem eller bo på båt? Även här finns ett stort utbud och enkelhet att låta någon annan välja och boka.
 • Resan – En del bokningsföretag kan även ordna med resan till och från Stockholm för de som kommer hit enbart över en eller ett par dagar. Därmed behöver inte kunden lägga egen tid på att söka biljetter, kontrollera anslutningar och ligga ute med pengar. Istället kommer allt på en och samma faktura efteråt.
 • Konferens – En kickoff har vanligtvis något inslag av konferens eller utbildning. För detta krävs utbildningslokaler som även detta kan bokas i förväg.

Kom ihåg att boka in kickoff lång tid i förväg. Det underlättar för de anställda att kunna boka in det i sina kalendrar samtidigt som det är lättare att få önskat boende och aktivitet.

Så arbetar en assistansförmedling

Har du eller någon du känner rätt till assistans? I så fall kanske du också har hört talas om en assistansförmedling och funderar på vad deras roll är i sammanhanget. Olika förmedlingar kan arbeta på olika sätt och ha olika tjänster i sitt utbud men syftet är hos dom flesta detsamma – att hjälpa assistansberättigade personer att hitta och välja ett assistansbolag som stämmer överens med vad man vill ha.

Det här gör en assistansförmedling

En assistansförmedling arbetar främst med att hjälpa assistansberättigade personer att hitta rätt i den djungel som finns av assistansbolag. Det går till på så vis att man har ett första möte, där personen, kanske tillsammans med en anhörig, själv för berätta om hur han eller hon vill ha det. Vilka behov, krav och önskemål som finns kring assistansen. De kan sedan utifrån det göra en sökning för att se vilka bolag som matchar – det vill säga stämmer överens med det personen själv sagt.

Därefter är det vanligt att man tar kontakt med några av dessa bolag för att ha ett möte. Kanske har man fått flera matchningar och kanske bara en – men oavsett är det bra med ett personligt möte för att se om det känns rätt även då. En assistansförmedling kan vara med hela vägen när det gäller att välja ett bolag för första gången – från det första mötet till att skriva avtal. An bestämmer själv hur mycket hjälp man vill ha.

Andra tjänster

 • Ansöka om assistans – Om man tror att man själv eller någon anhörig har rätt till assistans kan en assistansförmedling hjälpa till att ansöka om det. Det är många papper som ska fyllas i, skickas in och så vidare, och det kan vara skönt med stöd och hjälp från någon som kan branschen.
 • Byta assistansbolag – Man kan även få hjälp med att byta från ett nuvarande assistansbolag till ett nytt. Man får då hjälp med alltifrån att säga upp det nuvarande avtalet till att hitta ett nytt bolag som känns bra.
 • Rådgivning – man kan även få rådgivning kring frågor och situationer som rör assistans och assistansbranschen, nästan oavsett vad det är man funderar på. Bra att veta är att en assistansförmedling arbetar oberoende och det som sägs varken gynnar eller missgynnar något specifikt assistansföretag.

Olika kameror för kamerabevakning

Olika kameror för kamerabevakning

Kamerabevakning kan ske med ett flertal olika kameror. Utifrån dess utformning kan de användas till något olika situationer och för olika funktioner. Vilken kamera passar ditt företag?

 • Bullet Style

IP-kameror i ”Bullet Style” är kameror som ofta förknippas med kamerabevakning. Kameran är synlig och kan täcka en större yta. I och med att den syns kan den både användas för att förebygga brott samt filma vid exempelvis inbrott eller skadegörelse. Kamerabevakning med dessa hittas exempelvis inom hotell, receptioner och inom butiker.

 • Dome

En domekamera är kupolformad och ungefär lika stor som en hand. Den fästes i taket, eller på en vägg, och kan ge ett brett perspektiv. Används bland annat i större lokaler och vid större ytor.

 • Övervakningskamera med IR-ljus

Kamerabevakning kan sättas upp av flera olika anledningar. Är det för att avskräcka för inbrott och skadegörelse är det viktigt att de har IR-ljus. Det är ljus som vi människor inte uppfattar men som gör att kameran kan registrera och filma vad som händer ett par meter framför kameran – även i mörker. Ett självklart alternativ om kamerabevakning kommer att ske på kvällen, natten eller tidig morgon.

 • Identifieringskamera

En identifieringskamera har som uppgift att identifiera personer – utan att kameran syns. Den ska därmed primärt inte vara avskräckande utan snarare användas utan att människor är medveten om det. Kamerabevakning med dessa kameror kan exempelvis ske vid en entré eller i speciellt utsatta lokaler.

Konsultation innan kamerabevakning

För en företagare kan det vara svårt att avgöra vilken slags kamera som fyller bäst funktion utifrån det behov som finns. Det är därför alla larmbolag erbjuder gratis konsultation för att därmed tydligt kunna avgöra vilka kameror som bör väljas. Genom att prata med företagaren och bilda sig en uppfattning av behovet, samt se på lokalens utformning, kan de erbjuda bästa alternativet.

Viktigt att kamerorna är kompatibla till övrigt larm

En av de viktigaste punkterna, när kamerabevakning ska installeras, är att systemet är kompatibelt med resterande larmsystem. Genom att koppla samman dem med rörelsesensorer, brandlarm och inbrottslarm kan video från kameraövervakningen även ges till larmoperatören om ett larm aktiveras. Eftersom de därmed får del av video från flera olika vinklar kan de både ge polisen ytterligare information samt tydligare kunna agera på ett korrekt sätt. Eftersom videon även sparas kan den användas för att lättare kunna hitta, och fälla, förövarna.

Kombinera konferens i Stockholm med HLR utbildning

Kombinera konferens i Stockholm med HLR utbildning

Ska du och ditt företag besöka Stockholm för en konferens? Då kan det vara läge att passa på att utbilda personalen i Hjärt- och lungräddning också! Det finns flera utbildare i Stockholm som erbjuder HLR utbildning där gruppen finns – det vill säga att dom kommer ut och håller den på önskad plats. Men det går givetvis lika bra att själva besöka utbildarens lokaler för att genomföra utbildningen på plats.

Två flugor i en smäll

Att avsluta en konferens med någon form av aktivitet brukar vara populärt. Ofta handlar det om någon form av nöje men att istället välja en HLR utbildning är minst lika bra. Begreppet ”slå två flugor i en smäll” passar bra här, då man dels deltar i den aktuella konferensen samtidigt som man ger sina anställda ytterligare utbildning – och dessutom en viktig sådan.

Det är förstås fullt allvar när man genomför en HLR utbildning men det finns även utrymme för skratt. Detta blir en chans för gruppen att lära sig viktiga saker och arbeta tillsammans och kanske slutar det till och med med att dom kommer varandra lite närmare.

Hitta HLR utbildning i Stockholm

Det finns gott om utbildare inom HLR i Stockholm och det man ska titta på när man väljer och bokar är vad vilka typer av HLR utbildningar som finns (det finns nämligen olika steg) samt vad som ingår i dessa.

Förslagsvis kan man välja en grundutbildning och om man har hjärtstartare på arbetsplatsen är det kokt att få en uppfräschande genomgång av denna också. Om gruppen har svårt att förflytta sig efter konferensen kan man välja en utbildare som erbjuder att komma ut till deltagarna för att hålla till där, vilket kan vara värt att kolla på, om man till exempel ska fortsätta med konferens eller möten senare under dagen.

Om du är intresserad av att boka en HLR utbildning, så tänk på detta:

 • Kontakta utbildaren i tid för att boka, så att dom finns tillgängliga det aktuella datumet
 • Fråga vilka typer av HLR utbildningar som erbjuds och vilken som passar bäst för gruppen
 • Vad som ingår i den valda utbildningen, det vill säga upplägg och innehåll

Fråga om tidsåtgång, om det är av betydelse

Trimkit – enklaste sättet att trimma moped

För att trimma moped på bästa sätt är det viktigt att alla delar är kompatibla. Det kanske inte räcker med att byta cylinder när begränsningarna sitter på andra ställen. Enklaste sättet att skapa en effektiv trimning är därför att köpa ett färdigt trimkit. Ett kit där alla delarna tillsammans hjälper till att höja mopedens prestanda. Hos Trimbutiken.se är följande tre trimkit mest populära och speglar tydligt vad dessa kit kan innehålla för delar för att det ska bli möjligt att kunna trimma moped.

 • Sachs 60 cc
 • Honda MT5 70cc
 • Honda Äkta Mikuni VM20-273
 • Puch Maxi 70cc

Sachs 60 cc

Sachs 60 cc är den ”starkaste cylindern” enligt återförsäljaren. Ett komplett sätt att trimma moped för de som vill ha det senaste på marknaden. Det som ingår är bland annat 1 st 60 cc cylinder, kolvringar, bultar, ljuddämpare, krök m.m. Ett av de mest sålda trimkiten tack vare dess imponerande effekt.

Honda MT5 70cc

Honda MT5 är minst sagt en klassisk mopedmodell som uppskattas i flera åldrar. Här ges ett komplett trimkit som innebär en hastighet av 80 – 90 km/h. Det kan exempelvis vara ett alternativ för de som vill ”förvandla” sin moped till en lätt motorcykel. Detta genom att höja kapaciteten och hastigheten. Här är det viktigt att komma ihåg att dessa hastigheter inte är tillåtna om mopeden körs i trafik. Omregistrering eller körning inom inhägnat område är två lösningar.

Honda Äkta Mikuni VM20-273

Ett kit för dig med Honda MT 50 där äkta delar är viktigt. Bland annat ingår avgassystem, cylinder, förgaskit, tändstift, munstycke och ljuddämpare. Det som skiljer detta kit mot liknande är att en äkta Mikuni förgasare ingår. Ger en ”knatte cross känsla” och en hastighet, i likhet med kitten ovan, på 80 – 90 km/h.

Puch Maxi 70cc

Mopedmärket Puch är, i likhet med Yamaha, ett känt och etablerat märke. Det innebär även att det är relativt lätt att trimma en sådan moped då utbudet av trimdelar är stort. Denna trimsats kostar ca 2500 kr och innefattar i stort sett samma som delar som satserna ovan. Detta med bland annat topplock, cylinder, framdrev och luftfilter.

Trimma moped – Att tänka på

 • Försäkringen – Gäller enbart om mopeden håller sig inom regler för moped
 • Helheten – En del kan göra viss skillnad men med kit skapas helhetsskillnad
 • Säkerheten – Med högre hastighet krävs högre säkerhetstänk

Så får du vaccinering i Stockholm

Ska du åka utanför EU bör du först planera tid för vaccination. Vilka vaccinationer som bör tas beror främst på vilka länder du har tänkt att besöka men även vilket skydd du har sedan tidigare. Boka tid eller gå på drop-in – I Stockholm är alternativen många.

Vaccination på apoteket

Vissa apotek har samarbete med vaccinationsföretag vilket innebär att kunderna kan köpa 2 Alvedon, halstabletter och sedan vaccinera sig. Det kan exempelvis vara vaccination mot TBE, influensa och de vanligaste alternativen inför utlandsresa. Det är inte ovanligt att apoteken anpassar utbudet efter säsong. Inför hösten är det vaccination mot årets influensa som gäller medan det under sommarmånaderna och december främst är reserelaterade vaccinationer.

Vaccination på hälsocentral

På hälsocentraler ges enbart vaccination mot vissa sjukdomar. Inför årets influensa brukar de exempelvis rekommendera att alla inom riskgrupper uppsöka en hälsocentral och där få vaccinet gratis. Ska du däremot ut och resa är det en privat aktör du behöver söka upp.

Privat läkarmottagning för vaccination

Privata läkarmottagningar kan ha olika inriktningar. Det finns exempelvis en mottagning i Stockholm som enbart ger läkarintyg som har kopplingar till körkort. Det är däremot vanligare att dessa är mycket breda i vilket utbud som erbjuds. Här går det att få läkarintyg inför utbildningar eller adoption likväl som vaccination inför utlandsresa.

Vaccinationsbuss

I Stockholm finns bussar som åker runt och ger vaccin mot exempelvis TBE. En buss som därmed patrullerar delar av Stockholm under vår- och sommarmånaderna vilket gör det enkelt att få detta skydd. Via hemsidan går det att följa turlistan och därmed se var bussen stannar.

Vaccinera i hemmet

Går det att få vaccination i hemmet? Ja, både i Stockholm och i ett flertal andra städer går det att få denna smidiga lösning. Det innebär att vårdföretaget åker hem till dig under en bokad tid och har med allt som behövs för att kunna ge vaccination på plats. Eftersom detta kräver mer tid av personalen brukar det även tillkomma en extraavgift. En avgift som kan vara beroende på var i Stockholm du bor. Det finns exempelvis företag som tar 500 kr i utkörningsavgift. Däremot kan man då passa på att samla flera personer på en och samma gång som därmed kan få skyddet. I detta fall kan ju utkörningsavgiften delas upp på alla.

Bygga infraröd bastu

Den vedeldade bastun, samt eldrivna bastun, finns i mängder av villor och sommarstugor. Men med nya alternativ kommer även nya möjligheter. Genom att konvertera till infraröd bastu ges flera fördelar. Här visas några tips på vägen och fördelar med det ”nya” alternativet.

Montera IR-panelsats

Enklaste sättet att konvertera till infraröd bastu innebär inköp av en komplett IR-Panelsats. Det finns flera olika paket att välja på och det som främst skiljer dem åt är dess effekt samt hur många kvadratmeter som bastun är på. En IR-sats som passar för en bastu på 1,5 – 2,5 kvadratmeter behöver inte ha mer effekt än ca 2000 W och kostar ungefär 10 000 kr. Dessa IR-satser består av flera plattor som sätts upp på väggarna och trappstegen. På detta sätt skapas infraröd strålning både mot rygg och sidor samt vader. Utöver dessa plattor ingår kontrollpanel där värmen kan justeras samt sladdar för installation.

Komplettera infraröd bastu

Beroende på hur bastun är uppbyggd kan det finnas behov av att köpa in kompletterande extraplattor samt kompletterande sladdar.

Enkel installation

Att konvertera över till att använda infraröd bastu är mycket enkelt då det enda som är viktigt att tänka på är att skapa värme över hela bastun. Infraröd strålning är inte varm i sig själv så skulle ingen person vara i rummet skulle luften inte bli speciell varm. Det är när strålningen möter huden eller annat levande material som värmen förmedlas. Det är en av orsakerna till även vadplattor behöver sättas upp och att det inte alltid räcker med plattor på väggarna.

Komplettera infrabastu med värmeaggregat

I vissa fall kan bastun kompletteras med ett värmeaggregat på exempelvis 500 W. Det kan oftast monteras både lodrätt och vågrätt och ger extra värme i bastun.

Fördelar – konvertera till infraröd bastu

 • Snabbt optimal effekt
  Det är till och med möjligt att ha dörren till bastun öppen och ändå få optimal effekt av aggregaten. Detta eftersom det primärt inte är luften som värms upp av de infraröda strålarna utan de som befinner sig i bastun.
 • Flexibel gällande plats
  En orsak till att välja att konvertera till infraröd bastu är flexibiliteten. Den kan ställas i ett badrum, en ombyggd klädkammare eller bastu. Det krävs inte mycket ombyggnationer för att skapa en bastu hemma. Detta i förhållande till en traditionell bastu som kräver betydligt mer värmeskydd.
 • Mer effektiv
  Denna bastu drar mindre energi än den klassiska modellen. Dessutom används energin mer effektivt.