Tips för din slyröjning

Slyröjning är en uppgift som kräver energi, förkunskaper och en del händighet. Det är inte bara något som utförs på privat mark, utan är en viktig del i trafiksäkerhet. Slyröjning sker regelbundet längs med svenska vägar, och är även en nödvändig del i underhållsarbetet med tunnelbanenätet i Stockholm. I Stockholm och andra lite större städer är det dessutom vanligt att man anlitar en firma för slyröjning privat. Här är tips just för dig som planerar att utföra din slyröjning på egen hand.

Gör det under rätt tid

Att sätta ett exakt datum för när röjning av respektive bestånd ska ske är inte särskilt lätt, men att det görs ungefär vid rätt tidpunkt är en viktig del i att få sin slyröjning att fortgå så smidigt och effektivt som möjligt.

Om beståndet du ska röja huvudsakligen består av lövträd, är det bäst att röja i samband med att löven slår ut. På så vis ser du vad du bör lämna, samtidigt som risken för nya stubbskott i stubbarna minskar. När löven slår ut kan givetvis skilja sig lite åt beroende på om du ska röja i Malmö, Stockholm eller långt upp i Norrland.

Vad gäller tallungskogar med skorpbark, bör man undvika att röja dessa under vår, höst och vinter. Skogsstyrelsen har satt ut en rekommendation om att röja dessa mellan första juni och mitten av juli. Det går givetvis att röja dessa en bit efter eller en bit före, men risken för angrepp av märgborre är klart lägst under den här tiden.

Hitta en bra röjsåg

Om du redan har mycket mark är sannolikheten stor att du har de verktyg som krävs. Om du däremot är villaägare i Stockholm eller Göteborg, är det inte säkert att du har samma behov av verktyg som en större markägare har. Steg ett är att se till att du har en bra röjsåg. Vissa proffs använder motorsågar för delar av sin slyröjning, men det kan bli både tungt och farligt om man inte är helt säker på vad man gör. Se till att investera i en högt kvalitativ röjsåg istället. Det här är inte bara säkrare, utan också betydligt bättre för ergonomin.