Stabila assistansbolag i Göteborg

Att utbudet assistansbolag växer är inte någonting som går att förneka. Det har, sedan man införde personlig assistans som stöd i LSS, kommit en uppsjö företag som hanterar och administrerar uppdrag. Som brukare har man möjlighet att anlita personliga assistenter helt själv, och då fungera som arbetsgivare, men många väljer att vända sig till företag som har kompetensen att rekrytera och hantera dessa uppdrag. Har man fått beviljat timmar med personlig assistans, kan man själv fritt besluta hur man vill gå till väga. Det är inte ovanligt att man försöker planera och rekrytera själv till viss del. Dock handlar det om vad för funktionshinder det rör sig om. För den som endast har ett fysiskt funktionshinder kan det vara skönt med stor delaktighet. Är det en person som behöver hjälp med alla aspekter av vård, kan det finnas anhöriga som för dennes talan.

Vilka assistansbolag finns?

Det är svårt att sålla bland de många stora och små assistansbolag som finns i Göteborg eller andra städer. De stora jättarna marknadsför sina tjänster kontinuerligt, medan det också finns en hel del mindre aktörer som kan vara väl så bra. Genom att använda sig av assistansförmedling kan man få hjälp med att sålla bort de som inte kunnat redovisa arbetssätt och ekonomi på det sätt assistansförmedlingen förordar. Genom denna gallring kan man effektivt minimera det antal assistansbolag i Göteborg som kan vara intressanta att ta kontakt med. Någonting värt att minnas är att man vanligtvis inte förbinder sig till någonting när man tar in en sådan tjänst.

Här finns en intressant artikel om assistansbolag i Göteborg och övriga städer. Den kan ge viss information som kan vara till nytta för den som är nyfiken på assistansfrågor.

I utformningen av det stöd som brukar gå under namnet personlig assistans, finns det en bra tanke om att ge individen stor frihet. Ersättningen som betalas ut kan användas för vilken assistans som helst och man behöver inte följa några regler i rekryteringen av assistent. Hör man av sig till ett assistansbolag i Göteborg kan de erbjuda hjälp med rekrytering för uppdraget. Dock kan ingen annan än brukaren avgöra vem som skall anlitas.