Köp hjärtstartare – för ditt eget liv och andras

Köp hjärtstartare – för ditt eget liv och andras

Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Därför kan ett köp av en hjärtstartare komma att bli avgörande för livshotande situationer. Ett hjärtstopp innebär att hjärtat inte längre kan pumpa ut blod och den drabbade personen blir medvetslös.

En prioritering för säkerheten

Hjärtstartaren läser av hjärtrytmen och ger en elstöt för att starta om hjärtat vid ett oväntat hjärtstopp. Eftersom endast 600 personer av dem som drabbas överlever, kan ett köp av en hjärtstartare hålla fler människor vid liv. Oavsett användaren har en relevant utbildning eller inte kan vem som helst använda den, varför köpet borde prioriteras av både privatpersoner och företag. Det finns ingen lag eller grundprincip som ställer krav på att utbildning krävs för att hantera maskinen. En utbildning i hjärt- och lungräddning är dock att rekommendera för att kunna ge vård innan hjärtstartaren kan tas i bruk.

Köp av hjärtstartare blir vanligare

Apparaterna finns inte bara på sjukhus utan blir allt vanligare i alla offentliga lokaler. Tack vare köpet av hjärtstartare kan fler liv räddas. Ju fler hjärtstartare desto fler människor slipper mista livet. Hjärtstartarregistret är ett register där företag som hyrt eller köpt hjärtstartare kan anmäla sig och meddela att de har en hjärtstartare som allmänheten kan använda sig av. Genom en sökning i registret går det att finna var närmsta hjärtstartare är lokaliserad.

Viktigt att tänka

Vid köpet av hjärtstartaren är det viktigt att tänka på följande faktorer:

  • Placering – i vissa miljöer som exempelvis kontor, simhall eller i annan miljö kan hjärtstartaren kräva en annan IP-klass.
  • Rekommenderad – Köp en hjärtstartare som följer HLR-rådets riktlinjer.
  • Pris och tillbehör – undersök vilka paketpriser och erbjudanden som finns. Ingår väska, första hjälpenväska, skylt och skyddskåp?
  • Support – erbjuds service av leverantören och ingår installation, registrering i hjärtstartarregistret och batteribyte?
  • Utbildning i HLR – köp av hjärtstartare kan rädda liv, men kunskap i hjärt- och lungräddning kan vara avgörande, varför utbildning i det är viktigt och bör undersökas om det ingår i köpet.
  • Typ av hjärtstartare – var ska maskinen vara placerad? Vilka kommer använda den och har personerna utbildning eller inte? Beroende på vilken tidigare erfarenhet eventuella användare har, kan man välja en typ av hjärtstartare som passar platsen bättre.