Exempel på olika brott och straffen de medför

Att olika brott ger straff är en grundpelare i princip alla samhällen. Vilket straff ett brott ger varierar beroende på en rad olika faktorer, till exempel ålder och tidigare brottslighet. I den här texten kan du läsa mer om olika brott och vilka straff de ger.

Fortkörning

Vilket straff fortkörning ger beror på hur fort man har kört. Men var ligger egentligen gränserna? Som regel ges penningböter som straff till den som överskridit hastighetsgränsen. Men vid riktigt höga hastigheter kan det vara fråga om vårdslöshet i trafik, ett straff som ger dagsböter. I särskilda fall kan en fortkörning bedömas som grov vårdslöshet i trafik. Hur grovt olika brott klassas – speglas i dess straff.

På vägar där 50 km/h i timmen eller lägre råder, ger följande böter:

 • 1-10 km/timmen –  2 000 kronor
 • 11-15 km/timmen: 2 400 kronor
 • 15-20 km/timmen: 2 800 kronor
 • 21-25 km/timmen: 3 200 kronor
 • 26-30 km/timmen: 3 600 kronor
 • 31 km/h och över: 4 000 kronor

På vägar med en hastighetsbegränsning över 50 km/h, gäller följande böter:

 • 1-10 km/timmen: 500 kronor
 • 11-15 km/timmen: 2 000 kronor
 • 15-20 km/timmen: 2 400 kronor
 • 21-25 km/timmen: 2 800 kronor
 • 26-30 km/timmen: 3 200 kronor
 • 31-35  km/timmen: 3 800 kronor
 • 36 km/h och över: 4 000 kronor 

Blir körkortet indraget, är det Transportstyrelsen som beslutar om längden på spärrtiden.

Snatteri (ringa stöld)

Ringa stöld, det som tidigare kallades för snatteri, ger böter fängelse i högst ett halvår. För att det ska räknas som ringa stöld krävs att man har haft uppsåt – den som råkat gå ut med en vara för mycket från självutcheckningen ska således inte dömas, enligt lagen.

Den typ av böter som ges är antingen dagsböter eller penningböter. Penningböter kan som lägst vara 200 kronor och som högst 4 000 kronor. Dagsböter är ett straff som gäller för många olika brott som bedöms som mindre allvarliga. Storleken på dagsböter kan variera mellan 50 och 1 000 kronor på varje bot.

Hur stor den blir beror på den tilltalades ekonomiska situation. Man tittar även närmare på hur brottet gick till och på den tilltalades personliga förhållanden. Enligt en sammanställning av Åklagarmyndigheten är den vanligaste påföljden vid ringa stöld 40 dagsböter, när värdet på det som stals var mellan 300 och 500 kronor.

Strafformer för olika brott i Sverige

 • Böter
 • Ungdomsvård
 • Strafföreläggande
 • Ungdomstjänst
 • Villkorlig dom
 • Fängelse
 • Ungdomar i fängelse
 • Fotboja
 • Samhällstjänst

Läs mer om olika brott och straff.