Välja cykelhållare

Välja cykelhållare

Även om man kan förespråka cykel framför bil, finns det många situationer när kombinationen är det bästa. Att kunna lasta cyklarna på en bra cykelhållare ock köra till såväl tävlingar som träningsområden, är smidigt! Dock finns en stor bredd cykelhållare och en rad olika fördelar att balansera mellan när man väljer sådan. Att ha cyklarna i en cykelhållare på taket kan många gånger kännas enkelt. Det påverkar inte bilens storlek i någon annan riktning än uppåt. Vidare innebär det att man har snabb och enkel tillgång till bagageluckan. En av nackdelarna med dessa cykelhållare är dock att man begränsar möjligheterna till takbox för ytterligare packning.

Har man behov av att ha med mycket kläder och övrig utrustning kan man vinna på en cykelhållare vilken man fäster på dragkroken. Det finns då alla möjligheter att använda sig av en takbox. Tittar man på de nyare alternativen vad gäller hållare för dragkrok, hittar man också varianter som går att fälla. Detta ger möjligheten att kunna ta sig in i bilens bagage utan att behöva montera ner cyklarna!

Hur många cyklar?

Naturligtvis handlar valet av cykelhållare ofta om hur många cyklar man skall ha med sig. Är det fråga om tävlingar kan det behövas flera olika cyklar. Dels för att ha i reserv men även för diverse olika moment som kan bli aktuella. Rör det istället en cykelsemester med familjen, är det en cykel var som gäller. Ofta i helt olika storlekar. För att hitta den cykelhållare som bäst motsvarar de behov som finns, kan man besöka handlare av dessa. Även om man kan försöka sätta sig in i alla olika alternativ genom läsning, kommer det ständigt nya alternativ som alla kan komma med just de egenskaper man söker. En dialog med kunniga cykelföretagare kan därför vara bäst.

Någonting man inte behöver nämna, men som ändå alltid är viktigt att komma ihåg, är att ha rätt hjälm och skydd. En hjälm räcker ofta bra för de vanligaste fall som kan inträffa. Cyklar man dock på höga höjder eller i svår terräng, kan man vinna en hel del på att även ha ryggplatta eller andra skydd. Det är såklart viktigt att man inte begränsar den rörelsefrihet som krävs, men att vara garderad om någonting skulle ske under strapatsen, är det en bra försäkring som faktiskt gör stor skillnad. Detsamma gäller belysning för nattliga turer. Allt sådant finns att hitta där man köper ny cykelhållare.