Det är kostnadseffektivt att anlita STV Svea AB

Det är kostnadseffektivt att anlita STV Svea AB

Det finns många aktörer att välja mellan på marknaden för takvård. STV Svea AB i Uppsala är en av dessa. Läs vidare för att få information om hur du kan gå tillväga för att hitta rätt takvårdsfirma för ditt behov!

Så kan du gå tillväga för att hitta rätt takvårdsfirma att anlita

När du befinner dig i valet och kvalet mellan olika firmor inom takvård kan du gå tillväga på följande sätt för att anlita rätt aktör:

 • Kontrollera referenser och omdömen. Innan du anlitar en takvårdsfirma är det viktigt att undersöka deras rykte och erfarenhet. Be om referenser och läs omdömen från tidigare kunder för att säkerställa att de har en historik av att leverera högkvalitativ service.
 • Verifiera licenser och certifieringar. Se till att den firma du överväger att anlita har nödvändiga licenser och certifieringar för att utföra takinspektioner och underhåll. Detta garanterar att de har den kompetens och expertis som krävs för att göra jobbet på rätt sätt.
 • Begär offert och jämför priser. Be om en offert från flera takvårdsfirmor och jämför deras priser och tjänster. Kom ihåg att det billigaste alternativet inte alltid är det bästa – det är viktigt att väga in både kostnad och kvalitet när du fattar ditt beslut.

Därför kan du tjäna på att ta hjälp av STV Svea AB

Du kan faktiskt tjäna en hel del pengar på att ta hjälp av en professionell aktör som STV Svea AB i Uppsala. När det kommer till kostnadseffektiviteten vill vi framför allt nämna följande aspekter:

 • Du kan undvika dyra reparationer genom att underhålla taket. En av de största fördelarna med att anlita en professionell takvårdsfirma är att du kan undvika kostsamma akuta reparationer. Genom att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede kan du därför spara pengar på lång sikt. Det är ofta mycket billigare att utföra regelbundet underhåll och mindre reparationer än att behöva ersätta hela taket på grund av försummat underhåll.
 • Rätt underhåll förlänger takets livslängd. Ett välunderhållet tak kan vara i upp till 20-30 år, beroende på material och kvalitet. Genom att investera i professionell takvård kan du förlänga takets livslängd och därmed undvika kostsamma takomläggningar.

Fördelar med socionombemanning

Då och då behöver man få in extra resurser i form av mer personal i sin verksamhet. Det kan till exempel handla om tillfälliga arbetstoppar, planerad eller oplanerad frånvaro. Men det kan även vara en utdragen eller mindre lyckad anställningsprocess. Då är det bra att socionombemanning finns för er. Det spela nämligen ingen roll av vilken anledning som ni behöver ytterligare personal eller vart ni i Sverige befinner er!

Det är viktigt att få rätt person på rätt plats. Genom bemanningsföretaget sker det en gedigen och noggrann rekryteringsprocess som syftar till att få de bästa konsulterna som har den rätta kompetensen. Detta gör att du som uppdragsgivare får kvalitetssäkrade och kvalificerade socionomer som utföra ett gott arbete på er arbetsplats. Det sker bland annat genom djupintervjuer, kontroll av examensbevis och referenstagning.

Så får din verksamhet nytta av socionombemanning

Det är viktigt att du, dina anställda och din verksamhet upplever en nytta av socionombemanning. Och det finns många fördelar med att anlita just konsulter till arbetsplatsen. Dessa är till exempel att du kan få:

 • Spetskompetens
  Genom bemanning med socionomkonsulter får du och din verksamhet den kompetens som ni för tillfället saknar eller behöver mer av. Konsulterna utvecklas även löpande och erhåller på så sätt en kontinuerlig vidareutbildning, vilket du i din verksamhet också har nytta av.
 • Snabb hjälp
  När behovet av socionombemanning finns behövs det oftast snabb hjälp. Man varken vill eller kan vänta på att genomföra en hel anställningsprocess som förhoppningsvis slutar med att man hittar och anställer en tillräckligt bra person. Genom bemanning kan du och din verksamhet få just detta på ett dessutom enkelt och okomplicerat sätt.
 • Motiverade konsulter
  Det är viktigt att konsulterna trivs och upplever att bemanningsföretaget är en bra arbetsgivare för att kunna ett så bra arbete som möjligt. Genom att vara en bra sådan är konsulterna mycket motiverade att göra ett riktigt arbete i just er verksamhet.
 • Stor flexibilitet
  Det är viktigt med en stor flexibilitet så att ni själva kan bestämma omfattningen och längden på uppdraget. Detta gör att ni får den bemanning som ni just vid det specifika tillfället är i behov av, varken kortare eller längre.

Så arbetar en assistansförmedling

Har du eller någon du känner rätt till assistans? I så fall kanske du också har hört talas om en assistansförmedling och funderar på vad deras roll är i sammanhanget. Olika förmedlingar kan arbeta på olika sätt och ha olika tjänster i sitt utbud men syftet är hos dom flesta detsamma – att hjälpa assistansberättigade personer att hitta och välja ett assistansbolag som stämmer överens med vad man vill ha.

Det här gör en assistansförmedling

En assistansförmedling arbetar främst med att hjälpa assistansberättigade personer att hitta rätt i den djungel som finns av assistansbolag. Det går till på så vis att man har ett första möte, där personen, kanske tillsammans med en anhörig, själv för berätta om hur han eller hon vill ha det. Vilka behov, krav och önskemål som finns kring assistansen. De kan sedan utifrån det göra en sökning för att se vilka bolag som matchar – det vill säga stämmer överens med det personen själv sagt.

Därefter är det vanligt att man tar kontakt med några av dessa bolag för att ha ett möte. Kanske har man fått flera matchningar och kanske bara en – men oavsett är det bra med ett personligt möte för att se om det känns rätt även då. En assistansförmedling kan vara med hela vägen när det gäller att välja ett bolag för första gången – från det första mötet till att skriva avtal. An bestämmer själv hur mycket hjälp man vill ha.

Andra tjänster

 • Ansöka om assistans – Om man tror att man själv eller någon anhörig har rätt till assistans kan en assistansförmedling hjälpa till att ansöka om det. Det är många papper som ska fyllas i, skickas in och så vidare, och det kan vara skönt med stöd och hjälp från någon som kan branschen.
 • Byta assistansbolag – Man kan även få hjälp med att byta från ett nuvarande assistansbolag till ett nytt. Man får då hjälp med alltifrån att säga upp det nuvarande avtalet till att hitta ett nytt bolag som känns bra.
 • Rådgivning – man kan även få rådgivning kring frågor och situationer som rör assistans och assistansbranschen, nästan oavsett vad det är man funderar på. Bra att veta är att en assistansförmedling arbetar oberoende och det som sägs varken gynnar eller missgynnar något specifikt assistansföretag.

Säkerheten som ges via assistansförmedlare

Att jämföra och välja assistansbolag kan antingen ske på egen hand eller via så kallade assistansförmedlare. Det finns ett par fördelar med att gå via förmedlare varav en är säkerheten. Detta utifrån att de granskar assistansföretagen noggrant innan de godkänner samarbete.

Säkerhet och kontroll på assistansföretagen

Assistansförmedlare samarbetar enbart med assistansbolag som de granskat utifrån en rad olika punkter. Skulle bolagen inte uppfylla dessa krav kommer något samarbete inte att uppstå. Därmed skapas en säkerhet för dig som låter assistansförmedlare jämföra de olika assistansföretagen. Det finns exempel som visar på fuskande företag. Ett av de grövsta fallen på missbruk uppdagades 2019 då Försäkringskassan granskade utbetalningar på miljoner under ett flertal år – utan att någon assistans hade erbjudits. Till Svt. berättade då en före detta revisor från Skatteverket att man tror att 2 – 7 % går till bluffverksamhet. En stor summa alltså om 600 miljoner läggs på personliga assistenter via assistansbolag varje år.

En assistansförmedlare som är verksam i Norrköping anger att de kontrollera ca 20 punkter innan de godkänner samarbete med ett assistansföretag. Det handlar både om säkerhet för företaget och för den som får hjälpen. Att enbart samarbeta med seriösa företag, som följer vissa riktlinjer, är viktigt för att hålla uppe seriositeten och kvalitén. Detta visar sig även i omdömen som kommit in om just denna förmedlare. De allra flesta är nöjda med det assistansföretag de blivit förmedlat och skulle rekommendera det till andra som behöver assistans.

Fri och oberoende rådgivning för assistans

Då assistansförmedlare är oberoende kan de ge rådgivning utan att den som ringer känner sig påverkad av att ett specifikt assistansföretag ska anlitas. Det kan tydligt beskrivas med ett exempel: Du ska flytta till Norrköping och behöver därmed hitta ett assistansföretag där som uppfyller de krav du har på bolag som utför din assistans. Du vill ha klart allt inför flytten så att assistansen direkt kan komma igång när du kommer till staden. Ringer du ett specifikt assistansföretag kan de med stor sannolikhet lyfta upp sina egna fördelar eftersom de anser att just de ska väljas. Ringer du istället en assistansförmedlare kan de både svara på allmänna frågor och få fram flera assistansföretag i Norrköping som uppfyller dina krav. Det blir därmed en oberoende rådgivning och jämförelse.

Olika typer av parterapi

Det finns många tillfällen och anledningar till att en relation kan sättas på prov. I grund och botten är dom flesta olika och när känslor och beteenden krockar med varandra kan det vara svårt att reda ut problemen lugnt och sansat. Man kan även av naturliga skäl glida ifrån varandra utan att det är meningen men har man en stark känsla av att vilja fortsätta leva tillsammans finns bra hjälp att få. Att gå i parterapi är lösningen för många, även om problemen är väldigt små, eftersom man får en chans att uttrycka sig och få hjälp att tolka olika känslolägen.

EFT parterapi

EFT parterapi är en metod från USA och Kanada som handlar om att förstå och bryta gamla mönster. I fokus ligger det gemensamma samspelsmönstret som finns i varje relation och man jobbar för att stärka detta. Genom EFT parterapi lär man sig att förstå varför den ena reagerar som den gör samt hur man bemöter detta med öppenhet. Man skapar en ”vi-känsla” och en ökad trygghet till varandra.

Kognitiv beteendeterapi

KBT förknippas ofta med något man genomför enskilt men det funkar även bra för par. Här ligger fokus på lämpliga lösningar och på framtiden, istället för att se bakåt på det som varit. En djupanalys kring hur paret interagerar och kommunicerar med varandra lägger grunden för hur man kan gå vidare för att skapa en starkare och bättre relation. Man får verktyg för att lära sig acceptera sådant man inte kan förändra, till exempel en händelse från förr, för att istället se framåt tillsammans.

Integrativ beteendeterapi

I den här metoden görs först och främst en beteendeanalys för att sedan gå vidare och jobba med känslor, beteenden och åsikter. Man lär sig att acceptera och hantera varandras olikheter och man kartlägger parets konfliktområden. Man tar även upp en del av parets historia för att sedan tillsammans ägna sig åt problemlösning. Man får ge och ta emot kritik samt lära sig att uttrycka känslor och tankar som man bär på.

Många terapiformer påminner om varandra och på det stora hela är syftet detsamma – att stärka relationen. Även om man inom till exempel EFT parterapi och kognitiv beteendeterapi har olika utgångslägen så är tanken att man ska lära sig mer om varandras tankar och känslor, samt att acceptera och respektera att man är olika.

Personliga assistenter reflekterar

På nätet finns mängder av personliga assistenter som delar med sig av sina erfarenheter från arbetet. Det kan vara intressant att läsa för den som funderar på att ge sig in i yrket. Det kan också vara intressant för brukare, och kan möjligen öka förståelsen för assistenterna. Att jobba med personlig assistans är varierande, och det ställer höga krav på personkemin. En del assistenter kan vittna om att de kanske inte känner sig tillräckligt underhållande eller roliga.

En som jobbar med personlig assistans i Bohuslän skriver till exempel, på en hemsida, att jobbet går bra i största allmänhet. Han säger också att han brukar vara omtyckt och är noggrann med sitt arbete. Att ta ett steg tillbaka lyda order är inget som han har några problem med heller. Samtidigt säger han att han inte är så duktig på att underhålla, och att de brukar som vill bli det, kan ha blivit något besvikna.

En annan assistans berättar om sina erfarenheter på samma sida. Precis som ovan nämnda så jobbar han med personlig assistans i Bohuslän i Västsverige. Han berättar att han har jobbat som assistent i ett antal år och att han har jobbat med två olika brukare. Att jobba med personlig assistens i Bohuslän kan vara nog så varierande – det är ganska stort, och brukarnas behov skiljer sig åt drastiskt. Att jobba hos den tidigare brukaren var betydligt lugnare än hos den nuvarande. Han nämner ingen direkt preferens för det ena eller det andra, utan påpekar att det kan finnas stora kontraster.

Här finns också kommentarer om andra assistenter. En säger till exempel att han sett anställda inom personlig assistans som ”inte kan nåt alls”. De kan inte koka pasta, ta hand om tvätten eller tolka det som brukaren vill få sagt. Samtidigt minns han själv att det kunde vara svårt att komma ihåg detaljer om hur arbetet skulle utföras. Att det finns olika ”grepp”, hur man tar på kläder på rätt sätt och hur man gör alla övriga processer. Han understryker att det här kan ta tid att lära sig.

Processerna kan se väldigt ut, beroende på brukaren och dennes tillstånd. Vissa roller kräver mer medicinsk kunskap än andra. Ibland kan assistenten främst fungera som en avlastning för familjen och ett socialt stöd – och behöver inte särskilt mycket kompetens om brukarens tillstånd.